POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawowe pojęcia

 1. Administratorem danych jest firma Tomasz P. Bocheński Wiele Kropek z siedzibą w Krakowie przy ul. Henryka i Karola Czeczów 24/12, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 7343472334, REGON: 366178763. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Pracownikiem firmy jest osoba pozostająca w stosunku pracy z firmą Tomasz P. Bocheński Wiele Kropek.
 3. Strona – strona internetowa wiestanczyispiewa.pl.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze strony.

Dane osobowe

 1. Podmiotami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych są Administrator oraz uprawnieni przez niego Pracownicy firmy.
 2. Dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail) Użytkownik przekazuje za pomocą formularzy kontaktowych na stronie. Wykorzystywane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu.
 3. Administrator i Pracownicy firmy dołożą wszelkich starań, by powierzone dane osobowe nie dostały się w niepowołane ręce. W tym celu używane są protokoły LSS.

Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji dotyczących jego danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo do sprostowania, przeniesienia, zażądania usunięcia swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu właściwego do ochrony danych osobowych.
 4. W celach określonych w pkt. 1 i 2, Użytkownik skontaktuje się z Administratorem, wysyłając wiadomość na kontakt@wiele-kropek.pl

 Pliki cookies

 1. Strona używa cookies, czyli niewielkich pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Zgromadzone dzięki nim dane pozwalają na odczytanie zawartych w nich informacji jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą: czasu, jaki Użytkownik przebywa na stronie, jego adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych oraz lokalizacji.
 3. Pliki cookies służą Administratorowi do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu.
 4. Do monitorowania informacji o użytkownikach Administrator wykorzystuje Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie  w celu optymalizacji działań.
 6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Skorzystanie z tej opcji może wiązać się z nieprawidłowym działaniem strony.

Logi serwera

 1. Administrator gromadzi informacje o logach serwera takich jak: numer IP, czas, lokalizacja, system operacyjny w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Dane te nie są kojarzone z konkretnym użytkownikiem.
 2. Administrator gromadzi logi w celach statystycznych i umożliwiających lepsze administrowanie stroną.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.